Ostatnie zmiany

Tytuł Autor Data publikacji Data aktualizacji
Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie termiczne odpadów medycznych wytworzonych przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy dbednarska 12.08.2015 - 08:58 21.08.2015 - 08:54
Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego i wędlin, artykułów spożywczych, nabiału, warzyw i owoców, ziemniaków, pieczywa, jaj, ryb mrożonych, pierogów, uszek i pyz dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. dbednarska 16.06.2015 - 09:14 29.07.2015 - 11:25
Dostawa warzyw i owoców oraz ziemniaków dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. dbednarska 01.07.2015 - 09:51 23.07.2015 - 14:57
Dostawa leków i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy dbednarska 20.03.2015 - 11:33 19.06.2015 - 13:02
Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. dbednarska 18.03.2015 - 10:14 18.06.2015 - 13:51
Roboty budowlane pn.Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szpitali dbednarska 13.03.2015 - 11:37 09.06.2015 - 12:20
Dostawa igieł jednorazowych, kaniul i rękawic medycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. dbednarska 09.04.2015 - 14:13 01.06.2015 - 14:23
Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy dbednarska 18.02.2015 - 14:22 10.03.2015 - 13:50
Wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy dbednarska 27.01.2015 - 11:22 24.02.2015 - 09:22
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy dbednarska 15.01.2015 - 13:28 20.02.2015 - 12:44
Wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. dbednarska 19.01.2015 - 14:30 27.01.2015 - 10:51
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIT w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy mlacna 12.11.2014 - 14:57 16.01.2015 - 07:58
Usługa ubezpieczenia Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 14.11.2014 - 14:30 16.01.2015 - 07:57
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 15.12.2014 - 11:37 16.01.2015 - 07:57
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIOM w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy mlacna 07.08.2014 - 09:13 12.11.2014 - 14:59
Dostawa pierogów świeżych, uszek i pyz dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 05.08.2014 - 14:41 29.08.2014 - 14:40
Usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania OPTIMED używanego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy mlacna 05.08.2014 - 12:55 29.08.2014 - 14:39
Przebudowa części pomieszczeń oddziału wewnętrznego na potrzeby „OIOM” i remont pomieszczenia dla agregatu próżni centralnej w szpitalu w Oleśnicy. mlacna 23.05.2014 - 10:09 05.08.2014 - 12:57
Dostawa mięsa wieprzowego, drobiowego i wędlin, artykułów spożywczych, nabiału, warzyw i owoców, ziemniaków, pieczywa, jaj, ryb mrożonych, pierogów, uszek i pyz mlacna 30.05.2014 - 09:39 05.08.2014 - 12:56
Dostawa i montaż urządzeń medycznych mlacna 26.03.2014 - 14:12 09.07.2014 - 12:33
Dostawa gazów ciekłych i sprężonych oraz dzierżawa zbiorników, parownic i butli dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 15.05.2014 - 14:43 09.07.2014 - 12:33
Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku dostawy ambulansu typu „C” w ilości 1szt. oraz defibrylatora 12 odprowadzeniowego mlacna 27.05.2014 - 13:24 10.06.2014 - 11:57
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej oraz odczynników do badań laboratoryjnych mlacna 30.04.2014 - 15:27 10.06.2014 - 11:56
Dostawa antybiotyków i płynów infuzyjnych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. mlacna 13.03.2014 - 10:29 27.05.2014 - 13:26
Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku dostawy ambulansu typu „C” w ilości 1szt. oraz defibrylatora 12 odprowadzeniowego. mlacna 03.04.2014 - 12:59 27.05.2014 - 13:26

Strony

bip.gov.pl

strona główna BIP