Ostatnie zmiany

Tytuł Autor Data publikacji Data aktualizacji
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 16.04.2014 - 14:44 21.05.2014 - 14:25
Przebudowa części pomieszczeń oddziału wewnętrznego na potrzeby „OIOM” i remont pomieszczenia dla agregatu próżni centralnej w szpitalu w Oleśnicy mlacna 08.04.2014 - 13:47 06.05.2014 - 15:01
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla laboratoriów mlacna 25.03.2014 - 13:28 06.05.2014 - 15:00
Dostawa leków i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 13.01.2014 - 08:03 02.04.2014 - 14:05
Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku mlacna 08.01.2014 - 12:56 02.04.2014 - 14:04
Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku dostawy ambulansu typu „C” w ilości 1szt. oraz defibrylatora 12 odprowadzeniowego mlacna 14.02.2014 - 14:13 25.03.2014 - 13:24
Dostawa igieł jednorazowych i kaniul dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 05.03.2014 - 14:16 25.03.2014 - 13:24
Dostawa materiałów szewnych i hemostatycznych mlacna 08.01.2014 - 11:49 18.03.2014 - 10:02
Dostawa igieł jednorazowych i kaniul dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 09.01.2014 - 15:25 27.02.2014 - 10:11
Dostawa i instalacja ze szkoleniem dwóch sztuk fabrycznie nowych wideogastroskopów współpracujących z posiadanym wyposazeniem pracowni endoskopowej Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 16.01.2014 - 12:17 10.02.2014 - 11:57
Dostawa środków dezynfekcyjnych mlacna 03.12.2013 - 12:13 28.01.2014 - 14:46
Dostawa materiałów opatrunkowych mlacna 02.12.2013 - 14:03 08.01.2014 - 11:54
Dostawa bielizny operacyjnej, bielizny jednorazowego użytku, pieluchomajtek, pieluch z tetry i siatek do przepukliny mlacna 05.12.2013 - 13:56 08.01.2014 - 11:53
Ubezpieczenie mlacna 28.11.2013 - 12:26 31.12.2013 - 12:20
Dostawa odczynników mlacna 18.10.2013 - 13:12 02.12.2013 - 14:05
Podstawa prawna działalności Powiatowego Zespołu Szpitali administrator BIP 20.08.2013 - 22:12 20.08.2013 - 22:44
Majątek Szpitala administrator BIP 20.08.2013 - 22:18 20.08.2013 - 22:18
Przedmiot działalności administrator BIP 20.08.2013 - 22:16 20.08.2013 - 22:16

Strony

bip.gov.pl

strona główna BIP