Ostatnie zmiany

Tytuł Autor Data publikacji Data aktualizacji
Dostawa igieł jednorazowych, kaniul i rękawic medycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. dbednarska 09.04.2015 - 14:13 01.06.2015 - 14:23
Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy dbednarska 18.02.2015 - 14:22 10.03.2015 - 13:50
Wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy dbednarska 27.01.2015 - 11:22 24.02.2015 - 09:22
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy dbednarska 15.01.2015 - 13:28 20.02.2015 - 12:44
Wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. dbednarska 19.01.2015 - 14:30 27.01.2015 - 10:51
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIT w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy mlacna 12.11.2014 - 14:57 16.01.2015 - 07:58
Usługa ubezpieczenia Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 14.11.2014 - 14:30 16.01.2015 - 07:57
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 15.12.2014 - 11:37 16.01.2015 - 07:57
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIOM w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy mlacna 07.08.2014 - 09:13 12.11.2014 - 14:59
Dostawa pierogów świeżych, uszek i pyz dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 05.08.2014 - 14:41 29.08.2014 - 14:40
Usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania OPTIMED używanego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy mlacna 05.08.2014 - 12:55 29.08.2014 - 14:39
Przebudowa części pomieszczeń oddziału wewnętrznego na potrzeby „OIOM” i remont pomieszczenia dla agregatu próżni centralnej w szpitalu w Oleśnicy. mlacna 23.05.2014 - 10:09 05.08.2014 - 12:57
Dostawa mięsa wieprzowego, drobiowego i wędlin, artykułów spożywczych, nabiału, warzyw i owoców, ziemniaków, pieczywa, jaj, ryb mrożonych, pierogów, uszek i pyz mlacna 30.05.2014 - 09:39 05.08.2014 - 12:56
Dostawa i montaż urządzeń medycznych mlacna 26.03.2014 - 14:12 09.07.2014 - 12:33
Dostawa gazów ciekłych i sprężonych oraz dzierżawa zbiorników, parownic i butli dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 15.05.2014 - 14:43 09.07.2014 - 12:33
Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku dostawy ambulansu typu „C” w ilości 1szt. oraz defibrylatora 12 odprowadzeniowego mlacna 27.05.2014 - 13:24 10.06.2014 - 11:57
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej oraz odczynników do badań laboratoryjnych mlacna 30.04.2014 - 15:27 10.06.2014 - 11:56
Dostawa antybiotyków i płynów infuzyjnych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. mlacna 13.03.2014 - 10:29 27.05.2014 - 13:26
Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku dostawy ambulansu typu „C” w ilości 1szt. oraz defibrylatora 12 odprowadzeniowego. mlacna 03.04.2014 - 12:59 27.05.2014 - 13:26
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 16.04.2014 - 14:44 21.05.2014 - 14:25
Przebudowa części pomieszczeń oddziału wewnętrznego na potrzeby „OIOM” i remont pomieszczenia dla agregatu próżni centralnej w szpitalu w Oleśnicy mlacna 08.04.2014 - 13:47 06.05.2014 - 15:01
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla laboratoriów mlacna 25.03.2014 - 13:28 06.05.2014 - 15:00
Dostawa leków i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy mlacna 13.01.2014 - 08:03 02.04.2014 - 14:05
Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku mlacna 08.01.2014 - 12:56 02.04.2014 - 14:04
Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku dostawy ambulansu typu „C” w ilości 1szt. oraz defibrylatora 12 odprowadzeniowego mlacna 14.02.2014 - 14:13 25.03.2014 - 13:24

Strony

bip.gov.pl

strona główna BIP