Struktura organizacyjna

Dyrektor - Krzysztof Wywrot
Tel. sekretariat 71 77 67 427

p.o. z-ca Dyrektora ds. medycznych - lek.med. Gizela Jagielska
tel. sekretariat 71 77 67 427

p.o. Główny księgowy- mgr Aleksandra Dziki
Tel. 71 77 67 308

Naczelna Pielęgniarek- mgr Danuta Sinkowska
Tel. 71 77 67 315

Pielęgniarka Koordynująca w Sycowie- mgr Barbara Michałek
Tel. cent. 62 785 20 31

bip.gov.pl

strona główna BIP