Szpital w Oleśnicy

Izba Przyjęć Internistyczna i Chirurgiczna
Pielęgniarka oddziałowa- mgr Barbara Rogala tel. 71 77 67 319
Tel. izba przyjęć internistyczna- 71 77 67 302
Tel. izba przyjęć chirurgiczna- 71 77 67 301

Oddział Pediatryczny
Kierownik - lek. Małgorzata Ruczka tel. 71 77 67 358
Pielęgniarka oddziałowa- Bogumiła Ostrowska tel. 71 77 67 336
Tel. izba przyjęć oddziału- 71 77 67 349
Tel. dla pacjentów- 71 77 67 380

Oddział Wewnętrzny
Kierownik oddziału - lek. Grażyna Król tel. 71 77 67 333
Sekretariat- tel. 71 77 67 303
Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Lidia Jędrasiak tel. 71 77 67 330
dyżurka pielęgniarek- tel 71 77 67 330 lub 71 77 67 311
Sala wzmożonego nadzoru tzw. „R”- 71 77 67 346

Oddział Chirurgiczny
Ordynator- lek. Zbigniew Krawczuk tel. 71 77 67 379
Sekretariat- 71 77 67 313
Pielęgniarka oddziałowa- mgr Alicja Maligranda
Telefon oddział- 71 77 67 376

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik- lek. Katarzyna Szafran-Świdrak tel. 71 7 67 328
p.o.Pielęgniarka Oddziałowa- Marzena Rodak tel. 71 77 67 329
Blok Operacyjny tel. 71 77 67386

Oddział Ginekologiczno- Położniczy
Kierownik - dr n.med. Łukasz Jagielski tel. 71 77 67 305
Sekretariat/rejestracja do Poradni Ginekologiczno- Położniczej tel. 71 77 67 375
Poradnia Ginekologiczno- Położnicza tel. 71 77 67 334
p.o. Położna Oddziałowa - Iwona Pasternak tel. 71 77 67 387
Oddział Ginekologii i Patologii Ciąży tel. 71 77 67 341
Izba Przyjęć Oddziału tel. 71 77 67 342
Blok Porodowy tel. 71 77 67 382
Oddział Położniczy tel. 71 77 67 306

Oddział Neonatologiczny
Kierownik Oddziału - lek. med. Alina Banasiewicz tel. 71 77 67 393
p.o. Położna Oddziałowa- Iwona Pasternak tel. 71 77 67 387

Poradnia Chirurgiczna
Rejestracja- tel. 71 77 67 300 lub 71 77 67 412
Pielęgniarka- Teresa Różańska tel. 71 77 67 319

Poradnia Urazowo- Ortopedyczna
Rejestracja- tel. 71 77 67 300 lub 71 77 67 412
Pielęgniarka- Teresa Różańska tel. 71 77 67 319

Poradnia Kardiologiczna
Lek. med. Wioletta Braciszewicz
Rejestracja- tel. 71 77 67 300 lub 71 77 67 412

Pracownia EKG i prób wysiłkowych
Pielęgniarka- Krystyna Fiałkowska
Tel. 71 77 67 332

Poradnia Diabetologiczna
Lek. med. Dorota Adamczyk- Gajda
Rejestracja- tel. 71 77 67 362

Apteka
Kierownik- mgr Alicja Cholewińska tel. 71 77 67 384
Apteka tel. 71 77 67 385

Administracja
Pielęgniarka Epidemiologiczna- Jolanta Szumińska, tel. 71 77 67 416
Pielęgniarka Środowiskowa- Krystyna Zawada, tel. 71 77 67 416
Dział Statystyki i Informatyki- tel. 71 77 67 373 lub 71 77 67 345

Księgowość:
z-ca Głównego księgowego - tel. 71 77 67 426
płace- tel. 71 77 67 390
koszty tel. 71 77 67 425
kasa tel. 71 77 67 360

Dział Kadr:
Kierownik- mgr Urszula Szałek tel.71 77 317 lub 71 77 67 325
Dział Marketingu i Logistyki:
St. Specjalista ds. jakości- mgr Edyta Nowacka tel. 71 77 67 324
Inspektor ds. BHP- tel. 71 77 67 324
Dział Zamówień Publicznych - 71 77 67 425

Pogotowie Ratunkowe
tel. 71 77 67 350 lub 71 314 28 99

bip.gov.pl

strona główna BIP