Dane teleadresowe

Uwaga od dnia 04.02.2022 przetargi będą odbywać się przez Platformę zakupową pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI Z SIEDZIBĄ W OLEŚNICY
Szpital w Oleśnicy Ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica
Tel. rejestracja- centrala
71 77 67 300 lub 71 77 67 412

Szpital w Sycowie ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców
Tel. centrala tel./fax. 62 785 20 31
Pogotowie Ratunkowe ul. Ludwikowskiej 10, 56-400 Oleśnicy
Tel./fax. 71 314 28 99 lub 999

Oddział Pediatryczny w Oleśnicy
Kierownik oddziału tel. 71 77 67 358
Dyżurka lekarska tel. 71 77 67 359
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 71 77 67 410

Oddział Chorób Wewnętrznych w Oleśnicy
Dyżurka lekarska tel. 71 77 67 335
Pielęgniarka oddziałowa Tel. 71 77 67 311
Dyżurka pielęgniarska tel. 71 77 67 330

Oddział Chirurgii Ogólnej w Oleśnicy
Ordynator oddziału tel. 71 77 67 379
Dyżurka lekarska tel. 71 77 67 353
Dyżurka pielęgniarska tel. 71 77 67 376

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik oddziału tel. 71 77 67 378
Dyżurka pielęgniarska tel. 71 77 67 329

Oddział Ginekologiczno- Położniczy w Oleśnicy
Ordynator oddziału tel. 71 77 67 305
Dyżurka lekarska tel. 71 77 67 344
Położna oddziałowa tel. 71 77 67 387
Dyżurka pielęgniarska tel. 71 77 67 341
Dyżurka pielęgniarska (położnicza) tel. 71 77 67 306
Blok Porodowy tel. 71 77 67 382

Oddział Neonatologiczny w Oleśnicy
Dyżurka lekarska tel. 71 77 67 393
Oddziałowa pielęgniarka tel. 71 77 67 365

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Sycowie
Sekretariat oddziału tel. 627 852 034
Dyżurka pielęgniarska tel. 626 066 956

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Dyżurka tel. 626 066 965

Zakład Fizjoterapii w Sycowie
Dyżurka tel. 626 066 955

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sycowie
Dyżurka tel. 627 852 261

bip.gov.pl

strona główna BIP