Majątek Szpitala

Majątek Szpitala - użytkuje nieruchomości przekazane nieodpłatnie przez Radę Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem wykonywania zadań  związanych z opieką zdrowotną.

bip.gov.pl

strona główna BIP