Struktura organizacyjna

Dyrektor – Przemysław Magiera
Tel. sekretariat 71 77 67 427

p.o. z-ca Dyrektora ds. medycznych - lek.med. Gizela Jagielska
tel. sekretariat 71 77 67 427

Główny księgowy - mgr Alicja Włodarz
Tel. 71 77 67 426

p.o. Naczelna Pielęgniarek - Katarzyna Kubera-Jaroszewicz
Tel. 71 77 67 315

bip.gov.pl

strona główna BIP