Szpital w Oleśnicy

Izba Przyjęć Internistyczna i Chirurgiczna
Pielęgniarka oddziałowa- tel. 71 77 67 319
Tel. izba przyjęć internistyczna- tel. 71 77 67 302
Tel. izba przyjęć chirurgiczna- tel. 71 77 67 301

Oddział Pediatryczny
Kierownik tel. 71 77 67 358
Pielęgniarka oddziałowa- tel. 71 77 67 336
Tel. izba przyjęć oddziału- tel. 71 77 67 349
Tel. dla pacjentów- 71 77 67 380

Oddział Wewnętrzny
Kierownik- tel. 71 77 67 333
Sekretariat- tel. 71 77 67 303
Pielęgniarka Oddziałowa- tel. 71 77 67 330
dyżurka pielęgniarek- tel 71 77 67 330 lub 71 77 67 311
Sala wzmożonego nadzoru tzw. „R”- tel. 71 77 67 346

Oddział Chirurgiczny
Kierownik- tel. 71 77 67 379
Sekretariat- tel. 71 77 67 313
Pielęgniarka oddziałowa
Telefon oddział- tel. 71 77 67 376

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik- tel. 71 7 67 328
Pielęgniarka Oddziałowa- tel. 71 77 67 329
Blok Operacyjny- tel. 71 77 67386

Oddział Ginekologiczno- Położniczy
Kierownik- tel. 71 77 67 305
Sekretariat- tel. 71 77 67 375
Poradnia Ginekologiczno- Położnicza tel. 71 77 67 334
p.o. Położna Oddziałowa- tel. 71 77 67 387
Oddział Ginekologii i Patologii Ciąży- tel. 71 77 67 341
Izba Przyjęć Oddziału- tel. 71 77 67 342
Blok Porodowy- tel. 71 77 67 382
Oddział Położniczy- tel. 71 77 67 306

Oddział Neonatologiczny
p.o. Kierownik- tel. 71 77 67 393
p.o. Położna Oddziałowa- tel. 71 77 67 387

Poradnia Chirurgiczna
Rejestracja- tel. 71 77 67 300 lub 71 77 67 412

Poradnia Urazowo- Ortopedyczna
Rejestracja- tel. 71 77 67 300 lub 71 77 67 412

Poradnia Kardiologiczna
Rejestracja- tel. 71 77 67 300 lub 71 77 67 412

Pracownia EKG i prób wysiłkowych
Pielęgniarka- tel. 71 77 67 332

Poradnia Diabetologiczna
Rejestracja- tel. 71 77 67 362

Apteka
Kierownik- tel. 71 77 67 384
Apteka tel. 71 77 67 385

Administracja
Pielęgniarka Epidemiologiczna- tel. 71 77 67 416
Pielęgniarka Środowiskowa- tel. 71 77 67 416
Dział Statystyki i Informatyki- tel. 71 77 67 373 lub 71 77 67 345

Księgowość:
Główna Księgowa - tel. 71 77 67 426
płace- tel. 71 77 67 391
kasa tel. 71 77 67 360

Dział Kadr:
Kierownik- tel.71 77 317

Dział Marketingu i Logistyki:
St. Inspektor- tel. 71 77 67 324
Dział Zamówień Publicznych - tel. 71 77 67 308
Kierownik Działu Technicznego- tel. 71 77 67 320
Dietetyk- tel. 71 77 67 343

Dział Statystyki:
tel. 717767373

Pogotowie Ratunkowe
tel. 71 77 67 350 lub 71 314 28 99

bip.gov.pl

strona główna BIP