Szpital w Oleśnicy

Izba Przyjęć:
Pielęgniarka oddziałowa tel. 71 77 67 327
Izba przyjęć internistyczna tel. 71 77 67 302
Izba przyjęć chirurgiczna tel. 71 77 67 301

Oddział Pediatryczny:
Kierownik tel. 71 77 67 358
Dyżurka lekarska tel. 71 77 67 359
Pielęgniarka oddziałowa tel. 71 77 67 410

Oddział Chorób Wewnętrzny:
Dyżurka lekarska tel. 71 77 67 335
Sekretariat oddziału tel. 71 77 67 380
Pielęgniarka Oddziałowa- tel. 71 77 67 311
Dyżurka pielęgniarska tel. 71 77 67 333 lub 71 77 67 330

Oddział Chirurgii Ogólnej:
Kierownik oddziału tel. 71 77 67 379
Dyżurka lekarska tel. 71 77 67 353
Sekretariat oddziału tel. 71 77 67 313
Pielęgniarka oddziałowa tel. 71 77 67 376
Blok operacyjny tel. 71 77 67 386

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
Kierownik oddziału tel. 71 7 67 378
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 71 77 67 329

Oddział Ginekologiczno- Położniczy:
Kierownik oddziału tel. 71 77 67 305
Sekretariat oddziału tel. 71 77 67 375
Położna Oddziałowa tel. 71 77 67 387
Dyżurka pielęgniarska tel. 71 77 67 341
Izba Przyjęć Ginekologiczna tel. 71 77 67 342
Blok Porodowy tel. 71 77 67 382
Dyżurka Położnicza tel. 71 77 67 306

Oddział Neonatologiczny:
Kierownik oddziału tel. 71 77 67 393
Położna Oddziałowa tel. 71 77 67 365

Poradnia Chirurgii Ogólnej:
Rejestracja- tel. 71 77 67 300 lub 71 77 67 412

Poradnia Urazowo- Ortopedyczna:
Rejestracja- tel. 71 77 67 300 lub 71 77 67 412

Poradnia Kardiologiczna:
Rejestracja- tel. 71 77 67 300 lub 71 77 67 412

Poradnia Diabetologiczna:
Rejestracja- tel. 71 77 67 362

Poradnia Preluksacyjna:
Rejestracja- tel. 71 77 67 300 lub 71 77 67 412

Poradnia Neonatologiczna:
Rejestracja- tel. 71 77 67 300 lub 71 77 67 412

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza:
Rejestracja- tel. 71 77 67 300 lub 71 77 67 412

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna tel. 71 77 67 337

Administracja:
Dyrektor – Agnieszka Cholewińska
tel. sekretariat 71 77 67 427
z-ca Dyrektora ds. lecznictwa - lek. med. Gizela Jagielska
tel. sekretariat 71 77 67 427
Pielęgniarka Epidemiologiczna
tel. 71 77 67 416
Dział Statystyki, Sprzedaży i Dokumentacji Medycznej
tel. 71 77 67 373 lub 372
Naczelna Pielęgniarka
tel. 71 77 67 315
Główny księgowy
tel. 71 77 67 426
Dział Ekonomiczno-Finansowy
tel. 71 77 67 425 lub 391 lub 360
Dział Kadr i Płac
tel. 71 77 67 317 lub 389
Dział Organizacyjny i Kontraktowania Świadczeń
tel. 71 77 67 324 / 343 / 332
Dział Zamówień Publicznych
tel. 71 77 67 308
Kierownik Działu Technicznego
tel. 71 77 67 320
Pogotowie Ratunkowe
tel. 71 77 67 350 lub 71 314 28 99
Apteka Szpitalna
tel. 71 77 67 384 lub 385

bip.gov.pl

strona główna BIP