Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz Koncepcji architektonicznej dla inwestycji „Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy".

bip.gov.pl

strona główna BIP